top of page
logo ursus horribilis001_edited.png

Ursus Horribilis

"Lange tijd bleef de Frontier toen liggen op 100 graden westerlengte. Daarachter lag het Wilde Westen."

Naast de staande uitbeeldingen wordt binnen Ursus Horribilis momenteel gedacht aan c.q. onderzoek gedaan naar aanvullende uitbeeldingen. Momenteel zijn dit:

De Merovingische periode van de vroege middeleeuwen. Een belangrijke factor hierbij is dat de Merovingische periode een schat aan grafgiften kent waardoor er over de materiële beschaving  van de periode aanzienlijk meer bekend is als bepaalde latere periodes.

Hoge Middeleeuwen ca. 1300-1350, en dan met name waar het betreft de internationale handelsstromen, zoals de Hanze en aanverwante activiteiten. Daarbij houden we ons niet bezig met de meer exotische reizen zoals Marco Polo en diverse missionarissen die naar het oosten reisden. We richten onze pijlen op de intra-Europeese handel zoals de handel op de Oostzee en de handel van West-Europa met het Middellandse Zeegebied en het Iberisch schiereiland.

Nieuw Nederland. De Nederlandse activiteiten in Noord Amerika, met name in de Hudson- en Mohawkvallei zijn een ondergeschoven kindje in de Nederlandse geschiedschrijving. En dat terwijl zij aan de wieg staan van belangrijke aspecten van de huidige Amerikaanse samenleving. Zo zou Nieuw Amsterdam uitgroeien tot het economisch centrum van de wereld n.l. New York. De samenleving in Nieuw Nederland kende een voor de tijd, en in vergelijking met de Britse koloniën, ongekende mate van tolerantie en vormde de feitelijke basis voor de Amerikaanse “melting pot”. Aandacht wordt met name besteed aan de lokale bonthandel, een handel die bij tijd en wijle minstens evenveel opleverde voor het moederland als de veel bekendere productie van Caraïbische plantages.

Diverse kleinschalige WO2 uitbeeldingen. We denken hierbij met name aan zaken samenhangend met inlichtingen en contra-inlichtingen werk, ondersteuning van verzetsgroepen, oorlogsjournalistiek e.d. 
 

bottom of page