top of page

Lantweri

Er is ergerlijk weinig bekend over tal van aspecten van kleding e.d. uit de uitgebeelde periode en velen hebben dan ook in het verleden hun fantasie aardig de vrije loop gelaten en conclusies getrokken op basis van erg dunne bewijsvoering. Wij zullen ons er bij moeten neerleggen dat we voor deze uitbeelding erg veel aannames moeten doen en bij een aantal zaken er eerlijk over moeten zijn dat het voor een aardig deel giswerk is.

Richtlijnen Kleding:

Vooraf: deze richtlijn is op de eerste plaats een handreiking. Mits voldoende onderbouwd kan e.e.a. bediscussieerd en aangepast worden.
 

DSC_4653.jpg

Kamp Materiaal:

De uitbeelding van Lantweri is in principe een sedentaire uitbeelding, d.w.z. dat we in theorie in huizen wonen. We doen onze activiteiten echter niet altijd in een gereconstrueerd historisch dorp, en indien wel, is het niet altijd toegestaan om in de gebouwen te overnachten. In dat geval zullen we uit moeten wijken naar het overnachten in tenten. De bruikbare types zijn hoofdzakelijk de simpele A-tent en de double bell wedge (al dan niet met van die “armpjes”, “saksische tent”). Op afbeeldingen (b.v. Utrechts Psalter) zie je ook pyramide tenten met muurtjes. Een constructie van dekzeilen is ook mogelijk hoewel dat eigenlijk meer iets is voor een tijdelijk militair kampement.
Slapen op een strozak (al dan niet gevuld met een modern isolatiematje) en onder wollen dekens (of slaapzak gecamoufleerd met wollen dekens).
Koken op houtvuur met gebruik van metalen treven, en metalen of houten kookstellages. Koken met gebruik van metalen kookpotten, dikwijls uit segmenten samengesteld, metalen koekenpannen, maar ook van aardewerk. Voor individueel koken is de patera bruikbaar. Deze van oorsprong Romeinse pot werd ook nog in de VME periode gebruikt.
Als eetgerei kan zowel contemporain aardewerk gebruikt worden als houten vaatwerk.  In beperkte mate is ook glaswerk mogelijk. Let op: er is geen enkel bewijs voor standaards voor tuimelglazen (of voor drinkhoorns). Eten met je riemmes en met houten of metalen lepels. De metalen lepels zijn dikwijls van Romeins model (met pinvormig handvat om vlees aan te prikken).

 

DE WAPENS:

Hoewel de basis van de Lantweri uitbeelding civiel is, hebben we niet voor niets voor die naam gekozen. Alle vrije mannen zijn “dienstplichtig” en moeten dus een minimum aan bewapening hebben, afhankelijk van hun economische mogelijkheden. De mate van bewapening is een glijdende schaal. Tegen de tijd dat je onderaan de volgende lijst bent aangeland heb je alles wat ook een contemporaine beroepssoldaat zou hebben.
Het eerste wat je zou moeten hebben is een sax, een groot mes dat behalve als wapen ook als een soort kapmes gebruikt zou kunnen worden. In een Frankische context wordt de sax vertikaal aan de riem gedragen (afgaande op grafvondsten aan de rechterzijkant).
Het volgende wapen dat iemand zou hebben is de (vleugel) lans. Deze is ook bruikbaar bij de zwijnenjacht.
Daarna volgt een (rond) schild. Veel Frankische schilden waren bol, maar voor een simpel lid van de Lantweri lijkt een vlak schild ook heel bruikbaar, goedkoper en makkelijker te maken en in een schildmuur iets effectiever.
Een helm is het volgende uitrustingsstuk. In deze periode is dat een vorm van spangenhelm, tamelijk bol en niet te puntig, en al dan niet voorzien van een neusbeschermer en/of wangstukken.
Een maliënkolder is duur en dus alleen een uitrustingstuk voor echt welgestelden. De Romeinen droegen al een thoracomachus, een licht gepolsterde voorganger van de latere aketon onder hun pantsering, en het is waarschijnlijk dat dit ook in de Frankische periode gebruikelijk was om het lichaam enigszins te beschermen tegen blunt force trauma.
Een zwaard is het sluitstuk van de bewapening en alleen bereikbaar voor de echt rijkeren. Het zwaard wordt gedragen in een (meestal) met leder overtrokken houten schede, gedeeltelijk aan de binnenkant voorzien van een stuk geoliede schapenvacht, aan een zwaardriem of bandelier. De schede heeft meestal een metalen punt en een metalen keel.
Het gebruik van de handboog is nauwelijks beschreven voor militair gebruik. Handbogen zullen ongetwijfeld wel beschikbaar geweest zijn. Zelfs waarschijnlijk ruim verspreid al is het maar voor de jacht. Bezit van een handboog kan dus alleen maar aangeraden worden. Het is simpele technologie, was goedkoop, en in onze setting ook geschikt voor een stukje vrijetijdsbesteding, c.q. boogschietwedstrijdjes.

DSC_4617.jpg
DSC_4721.jpg
DSC_4652.jpg
bottom of page