top of page

001

IMG_1057.jpg

Jagersvereniging “Het Haasje”

Jagersvereniging “Het Haasje” is onze Napoleontische civiele uitbeelding. De uitgebeelde tijdsperiode is jaren 1800-1815. Waarom geven we onze Napoleontische burgeractiviteiten als raamwerk een jagersvereniging? De reden daarvoor is dat de jacht, toen en ook nu nog, mensen uit brede lagen van de samenleving bij elkaar brengt. Daardoor is binnen deze uitbeelding plaats voor personages uit vele sociale lagen, dit i.t.t. verenigingen die zich concentreren op b.v. de gegoede burgerij. In het kader van de jacht kun je van hoog tot laag samenkomen: De landjonker, de gegoede burger, de officier, de dokter, de notaris, de handelaar, de ambachtsman, maar ook de keuterboer en de (land)arbeider. Mensen die het actieve jagen doen, maar daarnaast de drijvers en andere ondersteuners. Daarnaast de dames die naast het verzorgen van de inwendige mens dikwijls ook mee jagen. Kortom, er zijn weinig maatschappelijke rollen en uitbeeldingen die niet onder deze paraplu te vangen zijn. Daarbij is door het buitenleven karakter van deze uitbeelding e.e.a. makkelijker te integreren aan de rand van een militair evenement als sommige andere burgeruitbeeldingen.  Tevens is het mogelijk om, gezien het gewapende karakter van een jachtgezelschap deze uitbeelding zo nodig eenvoudig om te vormen naar Landstorm uit de periode 1813-1814.

De reenactors van Het Haasje
bottom of page